دفاع از حق و حقیقت

پیام به ملت ایران (نیرنگهای تازه امریکا در سالروز تاسیس جمهوری اسلامی)
۱۲ فروردین ۱۳۵۹/ ۱۵ جمادی الاول ۱۴۰۰
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
دفاع از حق و حقیقت

بر همه مستضعفين و خصوص مسلمانان جهان است كه به خود آيند و از حق و حقيقت دفاع كنند و كشورهاى خودشان را از لوث وجود اين اشخاص پاك كنند.