پشتیبانی ملت از دولت اسلامی و پرهیز از کارشکنی

حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای بنی صدر
۱۵ بهمن ۱۳۵۸/ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۰
مسئولیت ملت,
پشتیبانی ملت از دولت اسلامی و پرهیز از کارشکنی

از قشرهای مختلفه ایران خصوصاً متفکران و دانشمندان و احزاب اسلامی و سیاسی و قوای انتظامی می‌خواهم که در این لحظات حساس که بر کشور می‌گذرد با حسن نیت از ایشان و دولت اسلامی پشتیبانی نمایند، و از تفرقه و اختلاف و کارشکنی‌ بپرهیزند؛ و تا ایشان بر محور عدل اسلامی عمل می‌کند و جانبدار مستمندان و مستضعفان هستند و از اعمال شِبه طاغوت اجتناب می‌کنند از همکاری و معاونت دریغ ننمایند.