در نظر نگرفتن منافع شخصی در سازندگی کشور

سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران (ایمان مبدا پیشرفت نهضت)
۲۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۳ رجب ۱۳۹۹
مسئولیت ملت,
در نظر نگرفتن منافع شخصی در سازندگی کشور

تا آن قدمهایی که اصول مسائل درست می‌شود باز به فکر اینکه من حقوقم کم است، من رتبه‌ام کم است، به این فکر نباشید.
حالا باید همه، همان طوری که از اول مقصد را نگاه می‌کردید و به مطالب خودتان‌ توجه نداشتید، حالا هم مقصد را نگاه کنید به مطالب خودتان توجه نکنید. من این مطلب را برای شما تنها نمی‌گویم؛ من برای همه دارم می‌گویم. بازاری حالا نباید به فکر منفعت بردن باشد. کارگر به فکر این نباشد که حقوقش کم است، دهقان به فکر این نباشد که امسال زراعت چطور است، باران آمده یا نه. اینها فکرهایی است که شما را از آن قدرت بازمی‌دارد؛ از آن قدرت الهی بازمی‌دارد. شما «قیام للَّه» کردید.