سازندگی کشور، تکلیف و مسئولیت همه ملت

سخنرانی در جمع هیات محاسبات وزارت دارایی (عبرت از تاریخ)
بعد از ظهر ۱۰ تیر ۱۳۵۸/ ۶ شعبان ۱۳۹۹
مسئولیت ملت,
سازندگی کشور، تکلیف و مسئولیت همه ملت

تکلیف همه ما این است که همه کمک کنیم برای ساختن این مملکت. شما در هر جا که هستید کمک کنید. ما هم اگر کاری ازمان برآید کمک بکنیم. کشاورزها هم کمک بکنند، کارگرها هم کمک بکنند؛ همه کارمندها هم کمک بکنند.
تا کمک همه نباشد نمی‌شود این خرابه را آبادش کرد. کمک لازم است. خیال نکند یک کسی که من یک نفرم، من یک نفر چه از من برمی‌آید. هر یک نفری به اندازه یک نفر از او کار می‌آید. به اندازه همان یک نفر مکلف است کارش را انجام بدهد. الآن همه ما، همه قشرهای این ملت، مکلفند که برای این مملکت کار بکنند، تا اینکه با کار اینها این مملکت اداره بشود؛ درست بشود. مملکت مال خودتان است. خودتان برای خودتان دارید کار می‌کنید.
و ان شاء الله من امیدوارم که همه ما به وظایفمان آشنا بشویم.