ایران امروز، میدان کار و سازندگی

سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)
صبح ۲۶ دی ۱۳۶۱/ ۱ ربیع الثانی ۱۴۰۳
مسئولیت ملت,
ایران امروز، میدان کار و سازندگی

امروز که بحمد الله ایران به دست ایران و ایرانی اداره می‌شود و همه شئون کشور در دست خود ایرانیان و خود دلبستگان به اسلام، رهبری می‌شود، امروز روزی است که همه قشرهایی که در این کشور هستند مسئول هستند. هیچ فردی از افراد این کشور، چه از نویسنده و روشنفکر و چه روحانی و دانشگاهی و چه ارتش و سپاهی و بسیج و عشایر و چه مردم بازار و مردم خیابانها نمی‌توانند عذری پیدا بکنند به اینکه ما برای فلان عذر نتوانستیم به این کشور اسلامی خدمت کنیم. تمام عذرها را خدای تبارک و تعالی راهش را بسته و حجت را بر همه ما تمام کرده است. و امروز ایران میدان کار است، میدان نبرد است با شیاطین، و میدان سازندگی جوانان است، و میدان خدمت به اسلام و خدمت به مسلمین و خدمت به مستضعفان جهان.