توصیه به خیزش و ایستادگی مستضعفین در مقابل ابر قدرتها

سخنرانی در جمع میهمانان خارجی در جشن پیروزی انقلاب (مظلومیت مسلمین)
قبل از ظهر ۲۱ بهمن ۱۳۶۰/ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۲
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
توصیه به خیزش و ایستادگی مستضعفین در مقابل ابر قدرتها

اى ملتهاى مسلم! اى ملتهاى مظلوم همه كشورهاى اسلامى! اى ملتهاى عزيزى كه در تحت سلطه اشخاصى واقع شديد كه ذخاير شما را تقديم امريكا مى‌كند و شما خودتان با زحمت و ذلت زندگى مى‌كنيد! بيدار بشويد، برخيزيد از جا. اى مستضعفين جهان! برخيزيد و در مقابل ابرقدرتها بايستيد كه اگر ايستاديد، اينها هيچ كارى نمى‌توانند بكنند.