تعدیل ثروت، صلاح جامعه

پیام به انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا (وظایف روشنفکران مسلمان)
۲۴ بهمن ۱۳۵۶/ ۵ ربیع الاول ۱۳۹۸
اقتصاد, عدالت, اقتصاد اسلامی, عدالت اجتماعی, اصلاح جامعه, ثروت, وابستگی اقتصادی,
تعدیل ثروت، صلاح جامعه

مطمئن باشید آنچه صلاح جامعه است، در بسط عدالت و رفع ایادی ظالمه و تامین استقلال و آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عینیت، در اسلام به طور کامل می‌باشد و محتاج به تاویلات خارج از منطق نیست.