ضبط ثروت های به ناحق تصرف شده

مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران‌
۴ اردیبهشت ۱۳۵۷/ ۱۶ جمادی الاول ۱۳۹۸
اقتصاد, اقتصاد مقاومتی, کشاورزی, صنعت, وابستگی اقتصادی, ثروت, حکومت محرومین,
ضبط ثروت های به ناحق تصرف شده

[زمینهایی که گرفته‌اند، به مالکان قدیمی‌اش برگردانیده خواهد شد؟]
- مسلماً نه، درست همین مالکان در طول سالها درآمدهایی را روی هم انباشته بودند، بی‌آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند. بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و بر خلاف قوانین اسلامی‌
عمل کرده‌اند و ثروتمند شده‌اند. بنا بر این اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروتهایی که این مالکان به ناحق متصرف شده‌اند، ضبط خواهیم کرد و بر اساس حق و انصاف، مجدداً میان محتاجان توزیع خواهیم کرد.
در خصوص صنعتی کردن مملکت، کاملًا با این امر موافقیم ولی ما خواستار یک صنعت ملی و مستقل هستیم که در اقتصاد مملکت ادغام شده و همراه با کشاورزی در خدمت مردم قرار گیرد، نه یک صنعت وابسته به خارج بر اساس مونتاژ؛ نظیر صنعتی که فعلًا در ایران مستقر ساخته‌اند. سیاست شاه از لحاظ صنعتی و کشاورزی، مملکت ما را به نفع قدرتهای استعماری به صورت یک جامعه مصرفی درآورده است.