اجرای عدالت اجتماعی

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (حکومت اسلامی مناسبترین حکومت)
۲۱ آبان ۱۳۵۷/ ۱۱ ذی الحجه ۱۳۹۸
حکومت اسلامی, اسلام مستضعفان و محرومان, عدالت, خدمت به مردم, عدالت اجتماعی, خدمت به محرومین, حکومت محرومین, مردم سالاری,
اجرای عدالت اجتماعی

ما می‌خواهیم یک حکومت الهی باشد موافق میل مردم، رای مردم، و موافق حکم خدا. آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست. مردم مسلمانند، الهی هستند، وقتی ببینند عدالت را می‌خواهد اجرا بکند. خدا می‌خواهد عدالت در بین مردم اجرا بشود. خدا می‌خواهد که به حال این ضعفا و طبقه سوم یک فکری بشود نه مثل حالا که همه قدرتها را روی هم گذاشتند، یک عده‌ای می‌خورند تا تُخَمه می‌کنند، یک عده‌ای از گرسنگی ریختند اطراف تهران، و نه آب دارند و نه برق دارند و نه نان دارند و نه چیزی دارند. می‌خواهد عدالت باشد!