ضرورت تاسیس حزب مستضعفین

پیام رادیو تلویزیونی به ملت مسلمان ایران (رابطه دین و سیاست)
۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۱ شوال ۱۳۹۹
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
ضرورت تاسیس حزب مستضعفین

ن از خداى تبارك و تعالى مسألت مى‌كنم كه اين عيد را و همه اعياد را بر همه مسلمين مبارك فرمايد؛ و مسلمين را بيدار كند كه همه با هم، در كنار هم، در همه جا؛ در همه جاى عالَم براى مصالح مسلمين اقدام كنند؛ براى گرفتارى‌هايى كه ما در افغانستان داريم و آنها هم گرفتار به دست همين طايفه هستند كه منافقين هستند. اظهار اسلام مى‌كنند، لكن منافق هستند. و همين طور در قدس؛ و همين طور در محالّ ديگر، مثل لبنان، مثل فلسطين كه برادرهاى ما گرفتار هستند، و ابرقدرتها با صهيونيسم موافقت مى‌كنند و آنها را به آتش مى‌كشند. مسلمين همه توجه داشته باشند و در روز دعا، دعا كنند به اينها؛ و در روز عمل، عمل كنند. و من اميدوارم كه ما بتوانيم پرچم اسلام را، پرچم جمهورى اسلام را، در همه جاى دنيا برپا كنيم و اسلام، كه حق همه است، از او تبعيت كنند؛ همه از او تبعيت كنند.و اين نكته را بايد تذكر بدهم كه ما كه گفتيم حزبى به نام «حزب مستضعفين» در همه دنيا، معنايش اين نبود كه حزبهاى صحيحى كه در ايران هست نباشد. حزبهاى منطقه‌اى على‌ حده است و حزب تمام مناطق و تمام جاها يك حزب ديگر است. اگر ان شاء اللَّه مسلمين موفق بشوند و يك همچو حزبى كه «حزب مستضعفين» است، براى همه جاها يك همچو حزبى را تأسيس كنند، بسيار بموقع است؛ لكن [به‌] معناى اين نيست كه در محل و در منطقه‌ها حزب نباشد. خير، در منطقه‌ها احزاب هستند و آزاد هم هستند، مادامى كه توطئه معلوم نشده است.