عنایت داشتن دولت به زاغه نشینان موجب خوشحالی است

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)
۴ بهمن ۱۳۵۸/ ۶ ربیع الاول ۱۴۰۰
مستضعفین, اقتصاد و دولت, اقتصاد اسلامی, خدمت به مردم, خدمت به محرومین, وزارت بهداشت,
عنایت داشتن دولت به زاغه نشینان موجب خوشحالی است

و من وقتی خوشحال می‌شوم که بفهمم آقایان در صدد این هستند که به این زاغه‌نشینان شهرها، به این چادرنشینهای شهرها که در زمان طاغوت به آنها هیچ عنایتی نشده بود، در این زمان عنایت بشود. بهداری که اول مرتبه احتیاجی است که مردم به آن دارند طوری باشد که برای همه مهیا باشد. برای یکی تشریفات و برای یکی هیچی نباشد. و من امیدوارم که آقایان اطبا هرجا که هستند، و دولت و وزیر بهداری و خود ملت عنایت به این مطلب داشته باشند که این زاغه‌نشینها، این فقرا، اینهایی که عیال خدا هستند این طور ابتلائات را نداشته باشند.