قطع ریشه فساد با وحدت مستضعفین

پیام به خانواده‌های شهدا (صلح جهانی وابسته به نابودی مستکبرین)
بعد از ظهر ۱۹ بهمن ۱۳۵۸/ ۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۰
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
قطع ریشه فساد با وحدت مستضعفین

عموم مستضعفين بايد به هم بپيوندند و ريشه فساد را از كشورهاى خود قطع كنند.