مصادره با حکم شرع

سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور (وظایف روحانیون در مقطع کنونی)
صبح ۳ دی ۱۳۵۹/ ۱۶ صفر ۱۴۰۱
آئین دادرسی, جرائم, فساد, مبارزه با فساد, ائمه جمعه, ظلم,
مصادره با حکم شرع

می‌آیند می‌گویند که زمینهای مردم و باغات مردم را غصب می‌کنند و هیچ جا هیچ کس هم دخالت در این امر نمی‌کند.
می‌گویند این گروههای هفت نفری که گفته شده به آنها، اعلام کردند بر آنها، دولت هم اعلام کرده است که باید در آن چیزهایی که غیر مشروع است دخالت نکنند، آنها دخالت می‌کنند و هیچ اعتنا به این مسائل نمی‌کنند. می‌گویند مصادره اموال مردم، بیجا مصادره می‌شود اموال مردم بدون اینکه جهت شرعی داشته باشد. شما باید توجه‌ داشته باشید.
و من از ائمه جمعه در همه بلاد می‌خواهم، و علمایی که هم در آن بلاد هستند همراهی کنند و گروههایی را تعیین کنند برای رسیدگی به این امور، رسیدگی به حال این افرادی که می‌خواهند آشوب درست کنند