بسیج عمومی تمام مستضعفین

پیام به ملت ایران در هفته بسیج (استقبال جوانان از بسیج عمومی)
۱ اسفند ۱۳۵۸/ ۳ ربیع الثانی ۱۴۰۰
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
بسیج عمومی تمام مستضعفین

اميدوارم كه اين بسيج عمومى اسلامى، الگو براى تمام مستضعفين جهان و ملتهاى مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم قرن شكستن بتهاى بزرگ و جايگزينى اسلام و توحيد به جاى شرك و زندقه و عدل و داد به جاى ستمگرى و بيدادگرى و قرن انسانهاى متعهد به جاى آدمخواران بى‌فرهنگ باشد.