عدم سستی در تحقق وحدت بین مستضعفان

سخنرانی در جمع معاون وزارت امور خارجه و وزیر فرهنگ نیکاراگوئه (لزوم وحدت)
۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۲۶ رجب ۱۴۰۳
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
عدم سستی در تحقق وحدت بین مستضعفان

همه بايد كوشش كنيم كه وحدت بين مستضعفان در هر مسلك و مذهبى كه باشند، تحقق پيدا كند كه اگر خداى ناخواسته، سستى پيدا شود، اين دو قطب مستكبر شرق و غرب مانند سرطان همه را به هلاكت خواهند رساند.