لزوم تحویل سپرده های شاه توسط بانک های خارجی

پیام به ملت ایران (توصیه‌های نه‌گانه)
۲۵ دی ۱۳۵۷/ ۱۶ صفر ۱۳۹۹ «۱»
آمریکا و انقلاب اسلامی, ارتش و مردم, بانکداری, کشاورزی, نفت, امام خمینی و ارتش, سلاح جنگی,
لزوم تحویل سپرده های شاه توسط بانک های خارجی

از قرار اطلاع، دولت آمریکا درصدد است که اسلحه و مهماتی را که در ایران است و در مقابل نفت به مردم ایران تحمیل کرده است، یا به سرقت ببرد (اگر تا کنون نبرده باشد، چنانچه بعضی از خبرگزاریها افشا کرده‌اند) و یا منفجر کند. بر افسران و درجه داران ارتش و سایر نیروهای سه‌گانه است که از آن جلوگیری کنند، و بر ملت است که با ارتش در این امر همکاری کنند، و نگذارند بیش از این مال ملت را نابود و یا چپاول کنند. افسران محترم بدانند که مسامحه در این امر خیانت به کشور و اسلام است.
کشاورزان محترم همت کنند و از اقدام برای کشت خصوصاً کشت دیمی غفلت نکنند. ممکن است مفسدین قحطی مصنوعی ایجاد کرده و کشور را در مضیقه قرار دهند.
بانکهای اسلامی به کشاورزان به منظور ادامه کشاورزی قرض الحسنه بدهند، و مسلمانان در این امر حیاتی با این بانکها تشریک مساعی نمایند تا جلوی توطئه شیطانی گرفته شود.