قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی

پیام به مسلمین و حجاج (شکستن بتها و قدرتهای بزرگ شیطانی زمان)
۳ آبان ۱۳۵۸/ ۳ ذی الحجه ۱۳۹۹ «۱»
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی

اى مسلمانان جهان! چه شد شما را كه در صدر اسلام با عده بسيار كم، قدرتهاى عظيم را شكستيد و امت بزرگ اسلامى- انسانى ايجاد نموديد، اكنون با قريب يك ميليارد جمعيت و دارا بودن مخازن بزرگى كه بالاترين حربه است در مقابل دشمن، اين چنين ضعيف و زبون شديد؟ آيا مى‌دانيد كه تمام بدبختيهاى شما در تفرقه و اختلاف بين سران كشورهاى شما و بالنتيجه بين خود شماست؟ از جاى برخيزيد و قرآن كريم را به دست گرفته و به فرمان خداى تعالى گردن نهيد تا مجد خود و عظمت اسلام عزيز را اعاده كنيد. بياييد و به يك موعظه خداوند گوش فرا دهيد؛ آنجا كه مى‌فرمايد قُلْ انَّما اعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ انْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌ همه قيام كنيد و براى خدا قيام كنيد؛ قيام فرادى‌ در مقابل جنود شيطانىِ باطنِ خودتان، و قيام همگانى در مقابل قدرتهاى شيطانى. اگر قيام و نهضت، الهى و براى خدا باشد پيروز است. اى مسلمانان جهان واى مستضعفان عالم! دست به دست هم دهيد و به خداى بزرگ رو آوريد و به اسلام پناهنده شويد، و عليه مستكبران و متجاوزان به حقوق ملتها پرخاش كنيد. اى زائران خانه خدا، در مواقف و مشاعر الهى به‌ هم بپيونديد و از خداوند تعالى نصرت اسلام و مسلمين و مستضعفان جهان را بخواهيد.