نهراسیدن از عربده‌های قدرتمندان

پیام به مسلمانان ایران و جهان (قیام مستضعفین جهان علیه مستکبرین)
۱۵ بهمن ۱۳۵۸/ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۰
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
نهراسیدن از عربده‌های قدرتمندان

هان اى ملتهاى جهان كه همه مستضعفيد! از جاى برخيزيد و حق خود را بستانيد و از عربده‌هاى قدرتمندان نهراسيد كه خداوند با شماست و زمين ارث شماست.