قیام برای نجات خود و اسلام

پیام به ملت ایران در هفته بسیج (استقبال جوانان از بسیج عمومی)
۱ اسفند ۱۳۵۸/ ۳ ربیع الثانی ۱۴۰۰
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
قیام برای نجات خود و اسلام

 اى مستضعفان جهان! بپاخيزيد و خود را از چنگال ستمگران جنايتكار نجات دهيد. واى مسلمانان غيرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخيزيد و اسلام و كشورهاى اسلامى را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهايى بخشيد.