وابستگی اقتصاد و تسلیم همه جانبه ایران به آمریکا

پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج (9 تذکر به زائران)
۱۲ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۳
اقتصاد, ارتش شاهنشاهی, رژیم پهلوی, آمریکا, وابستگی, وابستگی اقتصادی, جنایات پهلوی,
وابستگی اقتصاد و تسلیم همه جانبه ایران به آمریکا

ایران، چنانچه می‌دانیم و می‌دانید، دست بسته تسلیم امریکا بود؛ و شاه مخلوع خائن این کشور را در تمامی ابعاد وابسته به امریکا کرده بود، و ایران یکی از پایگاههای نظامی امریکا بود. ارتش در دست مستشاران آن، و فرهنگ در دست جیره‌خواران، و شاه و دولت و مجلس از نوکران و سرسپردگان بودند. اقتصاد در وابستگی از آنها بدتر. و شاه مخلوع در منطقه نیرومندترین ژاندارم بود. و پشتیبان او امریکا و دیگر کشورهای وابسته به آن بودند