انقلاب اسلامی ایران، درس عبرتی برای مسلمانان و مستضعفان جهان

پیام به مسلمانان ایران و جهان در روز جهانی قدس (بیدارباش به مسلمین)
۱۰ مرداد ۱۳۶۰/ ۳۰ رمضان ۱۴۰۱
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
انقلاب اسلامی ایران، درس عبرتی برای مسلمانان و مستضعفان جهان

هان اى مسلمانان جهان و مستضعفان گيتى، بپاخيزيد و مقدرات خود را به دست گيريد. تا كى نشسته‌ايد كه مقدرات شما را واشنگتن يا مسكو تعيين كنند؟ تا كى بايد قدس‌ شما در زير چكمه تفاله‌هاى امريكا، اسرائيل غاصب پايكوب شود؟ تا كى سرزمين قدس، فلسطين، لبنان و مسلمانان مظلوم آن ديار در زير سلطه جنايتكاران به سر برند و شما تماشاچى باشيد، و بعض حكام خائن شما آتش بيار آنان باشند؟ تا كى قريب يك ميليارد مسلمان در جهان و قريب صد ميليون عرب با كشورهاى وسيع و ذخاير بى‌پايان، شاهد چپاولگريهاى شرق و غرب و ستمگريها و قتل عامهاى غير انسانى آنان و تفاله‌هاى آنان باشند؟ تا كى تحمل جنايات وحشتناك بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به نداى آنان جواب نمى‌دهند؟ تا كى به جاى مقابله با دشمنان اسلام و براى نجات قدس از اسلحه گرم و قدرت نظامى و الهى غفلت نموده و با كارهاى سياسى و برخوردهاى سازشكارانه با ابرقدرتها وقت گذرانده و به اسرائيل مهلت جنايتهاى بى‌امان داده و شاهد قتل عامها بايد بود؟ آيا سران قوم نمى‌دانند و نديده‌اند كه مذاكرات سياسى با سياستمداران قدرتمند و جنايتكاران تاريخ، قدس و فلسطين و لبنان را نجات نخواهد داد و هر روز بر جنايات و ستمگريها افزوده خواهد شد؟
بايد براى آزادى قدس از مسلسلهاى متكى بر ايمان و قدرت اسلام استفاده و بازيهاى سياسى را كه از آن بوى سازشكارى و راضى نگه داشتن ابرقدرتها به مشام مى‌رسد كنار گذاشت. بايد ملتهاى مسلمان خصوصاً ملت فلسطين و لبنان، كسانى را كه با مانورهاى سياسى وقت گذرانى مى‌كنند، تنبه نموده و زير بار بازيهاى سياسى كه نتيجه‌اى جز زيان و ضرر براى ملت مظلوم ندارد نروند. تا كى اسطوره‌هاى دروغين شرق و غرب، مسلمانان قدرتمند را مسحور نموده و بوقهاى تبليغاتى ميان تهى، آنان را وحشتزده مى‌نمايد؟ تا كى مسلمين از قدرت اسلام بزرگ غافلند؟ مسلمانانى كه در نيم قرن آن فتوحات عظيم و تحولات شگرف را با دست خالى از سازوبرگ جنگى و دلى آغشته به ايمان و زبانى متذكر به اللَّه اكبر به دست آورده و اسلام و توحيد را در جهان قدرتمند آن روز پايه گذارى نمودند. اگر آن پيروزيها و تحولاتى كه در تاريخ ثبت است از چشم‌انداز مسلمانان دور است، پيروزى ملت رزمنده ايران با انگيزه سربازان صدر اسلام كه سلاحشان ايمان بود، در پيش چشم همگان پرتوافكن است. جهانيان و مسلمانان جهان‌ ديدند كه ملت غيور ايران با دست تهى از سازوبرگ نبرد، در مقابل ابرقدرتهاى زمان و وابستگان خارج و داخل آنان نهضت كردند و انقلاب شكوهمند اسلامى را با همه مشكلات، برق‌آسا به ثمر رساندند و دست تمام جنايتكاران تاريخ را از كشور عزيز خود قطع كردند و توطئه‌هاى امريكايى و گروهكهاى چپگرا و راستگرا را با قلبى سرشار از ايمان و عقيده يكى پس از ديگرى خنثى نموده و زن و مرد و كوچك و بزرگ دلاورانه در صحنه حاضر و مقدرات كشور خود را در دست تواناى خود تعيين نمودند، و امروز با خواست خداوند متعال، اركان جمهورى اسلامى به دست متعهدين به مكتب و معتقدين به جمهورى اسلامى برقرار و فتنه‌انگيزان و توطئه گران را از صحنه خارج نمودند. و امروز ايران به رغم بوقهاى خارج و دستگاههاى تبليغاتى امريكا و صهيونيست و سيلى‌خورده‌هاى از انقلاب، به سوى سازندگى نهايى پيش مى‌رود و اين درس عبرتى است براى كشورهاى اسلامى و مستضعفان جهان كه قدرت اسلامى خود را بيابند و از عربده‌هاى شرق و غرب و وابستگان و تفاله‌هاى آنان نهراسند و با اعتماد به خداوند تعالى و اتكال به قدرت اسلام و ايمان بپاخيزند و دست جنايتكاران را از كشورهاى خود كوتاه نمايند و آزادى قدس شريف و فلسطين را سرلوحه برنامه خود قرار دهند و ننگ سلطه صهيونيسم، تفاله امريكا را از دامن خود بزدايند و روز قدس را زنده نگه دارند. اميد است با زنده نگه داشتن اين روز، بى‌تفاوتيها زايل شود و غفلتها مرتفع گردد. و با قيام ملتهاى شريف، بعضى از سران خائن را كه به رغم مسلمانان و اسلام، دست در دست اسرائيل و چشم به فرمان امريكا بر خلاف مصالح مسلمين به زندگانى سياسى ننگين خود و به زندگى جنايت بار خويش ادامه مى‌دهند، از صحنه خارج و در گورستان تاريخ مدفون نمايند. حكام غاصبى كه در جنگ بين كفارى چون اسرائيل و صدام با مسلمين، طرف كفار را گرفته و به اسلام و مسلمين ضربه وارد مى‌كنند، از صحنه اسلام بايد خارج شوند و از حكومت بر مسلمين بايد بر كنار گردند.
ملتهاى شريف مصر و عراق و ديگر كشورهاى تحت سلطه منافقان بايد قيام كنند و به بلندگوهاى فاسد كه اين جنايتكاران را مسلمان جلوه مى‌دهند، گوش فرا ندهند و از قدرتهاى پوشالى اين خائنان نهراسند.

...مسلمانان جهان بايد روز قدس را روز همه مسلمين، بلكه مستضعفين بدانند و از آن نقطه حساس در مقابل مستكبرين و جهانخواران بايستند، و تا رهايى مظلومان از زير ستم قدرتمندان از پاى ننشينند. و مستضعفان كه اكثريت قاطع جهان را تشكيل مى‌دهند مطمئن باشند كه وعده حق تعالى نزديك است و ستاره نحس مستكبران رو به زوال و افول است.