لزوم تداوم مبارزه با جنایتکاران

پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت اللَّه الحرام (تبیین فلسفه و اسرار حج)
۱۵ شهریور ۱۳۶۰/ ۷ ذی القعده ۱۴۰۱
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
لزوم تداوم مبارزه با جنایتکاران

هان اى مسلمانان جهان، و مستضعفان تحت سلطه ستمگران، بپاخيزيد و دست اتحاد به هم دهيد و از اسلام و مقدرات خود دفاع كنيد و از هياهوى قدرتمندان نهراسيد كه اين قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستكبران و حق بر باطل است.
جهان بايد بداند كه ايران راه خود را پيدا كرده است و تا قطع منافع امريكاى جهانخوار، اين دشمن كينه‌توز مستضعفين جهان، با آن مبارزه‌اى آشتى ناپذير دارد، و حوادث ايران نه تنها ما را براى لحظه‌اى عقب نخواهد نشاند، كه ملت ما را در نابودى منافع آن مصمم‌تر خواهد كرد. ما مبارزه سخت و بى‌امان خود را عليه امريكا شروع كرده‌ايم و اميدواريم فرزندانمان با آزادى از زير يوغ ستمكاران، پرچم توحيد را در جهان بيفرازند ما يقين داريم اگر دقيقاً به وظيفه‌مان كه مبارزه با امريكاى جنايتكار است ادامه دهيم، فرزندانمان شهد پيروزى را خواهند چشيد.
آيا براى مسلمانان جهان ننگ نيست كه با اين همه سرمايه‌هاى انسانى و مادى و معنوى، با داشتن چنين مكتب مترقى و پشتوانه الهى تن به سلطه قدرتمندان مستكبر و دزدان دريايى و زمينى قرن بدهند؟ آيا وقت آن نرسيده است كه هواهاى نفسانيه را كنار گذاشته و با يكديگر دست مودت و اخوت داده و دشمنان بشريت را از صحنه خارج و به حيات ننگين ستمبارشان خاتمه دهند؟ آيا وقت آن نرسيده است كه ملت مبارز و غيور فلسطين، بازيهاى سياسى مدعيان مبارزه با اسرائيل را شديداً محكوم نموده و با سلاح گرم، سينه اسرائيل دشمن سرسخت اسلام و مسلمين را بشكافند؟ آيا مسلمانان چه جوابى در مقابل خداوند عظيم كه آنان را دعوت به اعتصام بحبل اللَّه نموده و از تفرقه و نزاع نهى فرموده است دارند؟ آيا تكليف خود نمى‌دانند كه از ملت و دولت ايران كه با جهاد مقدس پرچم كفر را سرنگون و پرچم پر عظمت اسلام را برافراشته است پشتيبانى كنند؟ آيا وعاظ السلاطين سركوبى انقلاب اسلامى ايران را از مخالفت با امريكا و اسرائيل لازمتر مى‌شمارند؟ ما از برادران اسلامى خود در مشارق و مغارب ارض مى‌خواهيم كه با جمهورى اسلامى ايران هم صدا و هم جهت شده و با يارى خداوند متعال شرّ جنايتكاران را دفع و بساط چپاولگرى را از كشورهاى اسلامى و بلاد مستضعفين برچينند و به نداى خداوند متعال در اين امر حياتى پاسخ مثبت دهند.