محدود کردن حق وتو

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (گرفتاری ایران و مسلمین)
قبل از ظهر ۴ بهمن ۱۳۶۰/ ۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۲
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
محدود کردن حق وتو

 بالاخره، اگر بخواهد بشر، مستضعفين عالم اگر بخواهند يك زندگى شرافتمندانه انسانى داشته باشند، بايد همه مستضعفين جهان به هم دست بدهند و قدرت اين قدرتمندانى كه حق وتو دارند، اينها را بايد محدود كنند.