لزوم همکاری ملتها و دولتها در از بین‌بردن غده سرطانی اسرائیل

سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش (لزوم نابودی اسرائیل)
۲۳ خرداد ۱۳۶۱/ ۲۰ شعبان ۱۴۰۲
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
لزوم همکاری ملتها و دولتها در از بین‌بردن غده سرطانی اسرائیل

تا كشورهاى اسلامى، ملتهاى اسلامى، آن معنايى كه در ايران پيدا شد، الگوى خودشان قرار ندهند و تا خودشان به خيابانها نريزند و بخواهند از دولتهاى خودشان كه با اسرائيل بايد روبرو بشويد، گمان نكنيد كه اين كر و كورها به تعقل برسند. ملتها بايد بايستند و بخواهند از ارتشهاى منطقه خودشان و از دولتهاى منطقه خودشان كه بيايند و با اين فلسطينى‌ها و با اين سورى‌ها كه مورد ظلم واقع شده‌اند كمك كنند تا اين غده سرطانى از بين برود. و اگر آنها هم تماشاگر باشند كه ببينند چه مى‌شود، آنها هم بى‌تفاوت باشند و عذر اين باشد كه دولتها بايد اين كار را بكنند، اگر اين طور باشد، آنها هم در محضر خدا جواب صحيح ندارند.