رفع سلطه‌های شیطانی با وحدت و قیام مستضعفین

سخنرانی در جمع معاون وزارت امور خارجه و وزیر فرهنگ نیکاراگوئه (لزوم وحدت)
۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۲۶ رجب ۱۴۰۳
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
رفع سلطه‌های شیطانی با وحدت و قیام مستضعفین

مستضعفين جهان، چه آنها كه زير سلطه امريكا و چه آنها كه زير سلطه ساير قدرتمندان هستند اگر بيدار نشوند و دستشان را به هم ندهند و قيام نكنند، سلطه‌هاى شيطانى رفع نخواهد شد. و همه بايد كوشش كنيم كه وحدت بين مستضعفان در هر مسلك و مذهبى كه باشند، تحقق پيدا كند كه اگر خداى ناخواسته، سستى پيدا شود، اين دو قطب مستكبر شرق و غرب مانند سرطان همه را به هلاكت خواهند رساند. ما عازم هستيم كه تمام سلطه‌ها را نابود سازيم، و شما هم كوشش كنيد كه ملتها را با حق همراه كنيد. و آنچه مهم است اين است كه شما در مذهب خود و ما در مذهب خودمان اخلاص را حفظ و به خداى تبارك و تعالى اعتماد داشته باشيم تا عنايت او شامل حال ما باشد و ما را از تحت اين سلطه‌ها خارج سازد.