قیام در مقابل ظالمان و جنایتکاران

پیام به ملت عراق (تسلیت شهادت جمعی از منسوبین بیت آقای حکیم)
۱۸ اسفند ۱۳۶۳/ ۱۶ جمادی الثانی ۱۴۰۵
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
قیام در مقابل ظالمان و جنایتکاران

اين ملتهاى مستضعف هستند كه بايد در مقابل ظالمان و جنايتكاران قيام كنند و با اتكا به خداى تعالى از هيچ قدرتى نهراسند و دست ستمكاران را قطع نمايند.