همه مسلمین تحت تاثیر نهضت مقدس ایران

مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت» درباره پیش‌بینی سال 1979
۱۰ دی ۱۳۵۷/ ۱ صفر ۱۳۹۹
صدور انقلاب,
همه مسلمین تحت تاثیر نهضت مقدس ایران

- [آيا فكر مى‌كنيد دامنه حوادث ايران به تركيه نيز كشيده شود؟]
- نهضت مقدس ايران، نهضت اسلامى است و از اين جهت بديهى است كه همه مسلمين جهان تحت تأثير آن قرار مى‌گيرند.