عدم انحصار نهضت اسلامی به یک کشور

سخنرانی در جمع دانشجویان عربستانی مقیم ایران (بازیابی عظمت مسلمین)
ظهر ۱۱ آبان ۱۳۵۸/ ۱۱ ذی الحجه ۱۳۹۹
صدور انقلاب,
عدم انحصار نهضت اسلامی به یک کشور

ما كه نهضت كرديم، براى اسلام نهضت كرديم؛ جمهورى جمهورى اسلامى است؛ نهضت براى اسلام نمى‌تواند محصور باشد در يك كشور، و نمى‌تواند محصور باشد در حتى كشورهاى اسلامى. نهضت براى اسلام، همان دنباله نهضت انبياست. نهضت انبيا براى يك محل نبوده است. پيغمبر اكرم اهل عربستان است؛ لكن دعوتش مال عربستان نبوده؛ محصور نبوده به عربستان؛ دعوتش مال همه عالم است.