وابستگی در دوران طاغوت با وجود دانشگاه در داخل

سخنرانی در جمع علما و طلاب و اهالی قم (شرایط اسفبار سیاسی- اجتماعی)
قبل از ظهر ۱۱ آذر ۱۳۴۱/ ۴ رجب ۱۳۸۲
دانشگاه قبل از انقلاب اسلامی,
وابستگی در دوران طاغوت با وجود دانشگاه در داخل

ترقی مملکت به دانشگاه است که آن را به این صورت در آورده‌اید.

صد سال است به یک معنی دانشگاه داریم اما هنوز یک لوزتیْن سلطان را می‌خواهند عمل کنند باید از خارج طبیب بیاید! سد کرج را باید خارجیها درست کنند! یک خط و جاده را باید خارجیها بیایند بکشند! اینها را التزامات بین المللی اقتضا می‌کند؟! اگر مهندس و طبیب دارید، فرهنگ دارید؟ اگر می‌گویید فرهنگ داریم، ذخایر داریم، محصل داریم، طبیب و مهندس داریم، پس چرا از خارج استخدام می‌کنید؟ چرا ماهی صد هزار تومان به یک خارجی می‌دهید؟! جواب بدهید! اگر ندارید، وا اسفا به این‌ مملکت، صد سال است فرهنگ و دانشگاه دارد؛ ولی دکتر ندارد، مهندس ندارد ....