ضعیف نگه داشتن دانشگاه با فرهنگ دستوری

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تبلیغات فریبکارانه مطبوعات غرب‌
۱۷ دی ۱۳۵۷/ ۸ صفر ۱۳۹۹
دانشگاه قبل از انقلاب اسلامی,
ضعیف نگه داشتن دانشگاه با فرهنگ دستوری

شما جوانهای ما را نمی‌گذارید که یک درجه بالا بروند. دانشگاه ما را نگه داشته‌اید در سطح پایین، نمی‌گذارید دانشگاه استقلال پیدا کند؛ نمی‌گذارید اساتید دانشگاه به کار خودشان ادامه بدهند. فرهنگ ما را شما عقب افتاده قرار دادید؛ فرهنگ استعماری، یعنی فرهنگ دستوری