انهدام نیروی انسانی

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رمز پیروزی انقلاب‌
۱ بهمن ۱۳۵۷/ ۲۲ صفر ۱۳۹۹
دانشگاه قبل از انقلاب اسلامی,
انهدام نیروی انسانی

این دانشگاههای ما را به یک صورتی درآورد که نیروی انسانی ما را هدر داد. کاش هدر بود، نیروهای انسانی ما را منقلب کرد به یک نیروهای غیر انسانی.