برنامه ریزی بلند مدت برای انحراف نسل جدید

سخنرانی در جمع بانوان مشهد (مفاسد پهلوی- نقش بانوان)
۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹
دانشگاه قبل از انقلاب اسلامی,
برنامه ریزی بلند مدت برای انحراف نسل جدید

در دبستانها بچه‌ها رفتند، آنجا هم با تبلیغات سوئی، با کتابهای منحرفی، آنها را منحرف کردند. بعد در دانشگاه که رفتند، عمال خود آنها نگذاشتند رشد صحیح بکنند. نگذاشتند دانشمندان صحیح تربیت بشود. اشخاص ملی صحیح، اشخاص اسلامی‌ صحیح، تربیت بشود.