امید به اهتزاز بیرق اسلام در همه ارض

سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت (راه حلی برای مشکلات مسلمانان)
۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۱ شوال ۱۳۹۹ «۱»
صدور انقلاب,
امید به اهتزاز بیرق اسلام در همه ارض

ما آنچه كه مى‌خواهيم اين است كه اسلام با تمام محتوايى كه دارد، كه آن محتوا يك ميوه شيرينى است كه هر كس آن را بچشد به لذّات ابدى مى‌رسد، مى‌خواهيم كه در تمام قشرها و در تمام آن طرف از ممالك اسلامى اين حقيقت، اين نور، اين اسلام عزيز، با محتواى بسيار عزيز، پياده شود؛ بلكه آرزو اين است كه از سرحَدّات ممالك اسلامى به جاهاى ديگر ان شاء اللَّه سرايت كند و اميد است كه بيرق پر افتخار اسلام در تمام نقاط ارض به اهتزاز درآيد.