پرچم اسلام در همه قشرهای دنیا

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز (ضرورت حفظ وحدت)
۲۹ آذر ۱۳۵۸/ ۳۰ محرّم ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
پرچم اسلام در همه قشرهای دنیا

امروز اسلام و قرآن در دست شماست. و شما مى‌توانيد اسلام را و قرآن را ترويج كنيد و در همه قشرهاى دنيا بيرق اسلام را بپا كنيد.