پیاده کردن اسلام در دنیا

سخنرانی در جمع اهالی جماران (مبارزه با ظلم و نهراسیدن از قدرتها)
ساعت ۱۰ بعد از ظهر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۳ رجب ۱۴۰۰ «۱»
صدور انقلاب,
پیاده کردن اسلام در دنیا

ما از محاصرات اقتصادى و محاصرات نظامى و دخالتهاى نظامى ابرقدرتها نمى‌ترسيم. فرضاً كه آنها وارد بشوند در اينجا، ما با قدرت در مقابلشان ايستادگى مى‌كنيم، و ساير ملتهاى اسلامى هم در مقابلشان هستند. با قدرت، ما بايد به پيش برويم، تا اينكه احكام اسلام را در مملكتمان بلكه در منطقه، بلكه در دنيا پياده كنيم.