فهماندن قدرت اسلام به تمام قدرتها

سخنرانی در جمع اهالی جماران و شمیرانات (مقابله با گروهکهای وابسته)
۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۴ رجب ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
فهماندن قدرت اسلام به تمام قدرتها

ما بايد اسلام را به پيش ببريم، و در همه جاى دنيا ان شاء اللَّه اسلام را صادر كنيم، و قدرت اسلام را به تمام ابرقدرتها بفهمانيم.