اسلام را به سایر جاها صادر کنیم

سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرّم (سیاسی بودن احکام اسلام)
صبح ۱۴ آبان ۱۳۵۹/ ۲۶ ذی الحجه ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
اسلام را به سایر جاها صادر کنیم

همه ما با هم قيام كرديم كه اسلام را در اينجا زنده كنيم و ان شاء اللَّه، به ساير جاها هم صادر كنيم.