پرتو نور اسلام در همه‌جا

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (ویژگی تبلیغات در زمان ما)
صبح ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱/ ۲۲ رجب ۱۴۰۲
صدور انقلاب,
پرتو نور اسلام در همه‌جا

ما از خدا مى‌خواهيم كه به ما كمك بدهد، و اين نصرت را نصيب ارتش ما و ملت ما بكند، و همه ان شاء اللَّه موفق بشوند كه اين نور اسلام را در همه جا پرتوافكن باشند.