صدور اسلام

سخنرانی در جمع پرسنل کمیته‌های مرکزی انقلاب (ضرورت دفاع از کشور)
۲۱ فروردین ۱۳۶۲/ ۲۶ جمادی الثانی ۱۴۰۳
صدور انقلاب,
صدور اسلام

من اميدوارم... شما جوانهاى ما، اين ملت ما، اين ملت عزيز ما همه‌شان با هم همين طورى كه الآن برادر هستند برادر باشند و همين طورى كه با هم متحد هستند و من و تو ندارد در كار، اين طور باشند تا ان شاء اللَّه كشورشان حفظ بشود و هيچ كس هم نتواند به شما آسيبى برساند. خداوند ان شاء اللَّه همه شما را حفظ كند و موفق باشيد و مؤيد باشيد و به كارهايتان ادامه بدهيد و با قدرت به پيش برويد كه اسلام را ان شاء اللَّه صادر كنيد به جاهاى ديگر.