امیدوارم همه دنیا را پر از مظاهر اسلامی کنیم

سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (تربیت طلاب برای قضاوت)
صبح ۱۵ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۳
صدور انقلاب,
امیدوارم همه دنیا را پر از مظاهر اسلامی کنیم

جنگ تحميلى را درست كردند، نقشه‌اى كه صهيونيست‌ها دارند عملى بشود. از يك طرف نگذارند اسلام- در اين- تحقق پيدا كند، اگر اسلام در ايران تحقق پيدا كند و قهراً در ممالك ديگرى هم خواهد رفت و رفته است هم، آن وقت آن بساط آنها، بساط صهيونيست‌ها برچيده مى‌شود، امريكا و شوروى دستش از ممالك اسلامى قطع مى‌شود. اينها براى اينكه، نگذارند اسلام از چارچوب ايران بيرون برود، و اگر بتوانند در خود ايران هم منحرف كنند اذهان را، الآن دارند كوشش مى‌كنند و مى‌خواهند كه، مقصد اولشان است كه ايران ساقط بشود و يك «جمهورى اسلامى امريكايى» پيش بيايد. البته ديگر سلطنت طلبى توى كار نيست، جمهورى اسلامى هم اسمش را مى‌گذارند اما جمهورى اسلامى از قسم امريكايى‌اش، آنى كه بعضى‌ها هوسش را دارند، اين را كه ان شاء اللَّه موفق نمى‌شوند. ايرانى‌ها مصمم‌اند همه. مرد و زن پير و برنا، بچه و بزرگ مصمم‌اند به اينكه امريكا و شوروى را در ايران‌ديگر راه ندهند. و اما مقصد دومشان اين است كه اسلام را در همين ايران محبوس كنند.
تبليغات دامنه‌دارى كه ايران الآن چه شده است، بچه‌هاى كوچك را چه مى‌كنند، بچه‌هاى دون پانزده سال و چهارده سال را به زور مى‌فرستند به جبهه‌ها، كه تازه همين مسأله بوده است، و نمى‌دانم طرفدار حقوق بشر اعتراض كرده، آنها هم نشسته‌اند آنجا و گوش‌شان به اين است كه راديو امريكا چه بگويد، راديوى بى بى سى چه بگويد، راديوى كذا چه بگويد. خودشان مسائل را مى‌دانند، نه اينكه ندانند اينها، لكن براى اينكه ايران را محكوم كنند اين مسائل را مى‌گويند. نه اين است كه اين راديوهاى خارجى ندانند مسائلى كه در ايران واقع مى‌شود، و ندانند تجاوزاتى كه عراق به ايران كرده، و ندانند آن همه ظلمى كه به كشورهاى ايران و عراق كرده است. اينها مى‌دانند اينها را، لكن انسان براى آنها مطرح نيست. آنها مقاصد خودشان را مى‌خواهند اجرا بكنند. مقاصدشان اين است كه اسلام را در ايران بدنام بكنند، جمهورى اسلامى و مردم ايران را بدنام بكنند كه نبادا ديگران به فكر اين بيفتند كه همين معنا را در آنجا هم اشاعه بدهند، تحقق بدهند. و من اميدوارم كه در اين معنا هم ان شاء اللَّه موفق نشوند.و ما موظفيم كه اسلام را در همه جاى دنيا معرفى كنيم. اسلام مظلوم است الآن در دنيا، غريب است در دنيا. ما يك دسته كوچكى هستيم، تبليغاتمان ناقص، مبلغ كم داريم و آنها همه رسانه‌هاى گروهى دست‌شان است و هر چه مى‌خواهند پول‌هاى زيادى هم دارند و خرج اين كارها را مى‌كنند. ما مع ذلك نبايد مأيوس بشويم. ما با همين عده قليل همان طورى كه آن قدرت بزرگ شيطانى محمد رضا را كه دنبالش همه قدرت‌ها بود به همت همين جوان‌هاى ايران شكستيم و كنارش زديم و اسلام را ان شاء اللَّه به آن طورى كه خواست خداست در اينجا پياده خواهيم كرد، و مشغول پيشرفت در اين امر هستيم. ما نمى‌گذاريم ديگر كسى اينجا بيايد. و من اميدوارم كه همان طور كه اينها شد، با همت والاى دانشگاه و فيضيه تبليغات دامنه‌دار پيدا بشود، و در يك مدت كوتاهى ان شاء اللَّه‌ تبليغات به جايى برسد كه همه دنيا را ما پر از مظاهر اسلامى بكنيم.