صدور انقلاب، زمینه ساز قیام منجی عالم

پیام به خانواده شهیدان و ایثارگران و تجلیل از آنها
۸ اردیبهشت ۱۳۶۵/ ۱۸ شعبان ۱۴۰۶
صدور انقلاب,
صدور انقلاب، زمینه ساز قیام منجی عالم

آخرين سخنم در اينجا با شما اينكه به جمهورى اسلامى، كه ثمره خون پدرانتان است، تا پاى جان وفادار بمانيد؛ و با آمادگى خود و صدور انقلاب و ابلاغ پيام خون شهيدان، زمينه را براى قيام منجى عالم و خاتم الاوصيا و الاوليا، حضرت بقية اللَّه- روحى فداه- فراهم سازيد.