توسعه عدل اسلامی در همه‌جا

سخنرانی در جمع میهمانان خارجی مراسم «دهه فجر»؛ (بررسی انقلابهای دنیا)
صبح ۲۱ بهمن ۱۳۶۵/ ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۰۷
صدور انقلاب,
توسعه عدل اسلامی در همه‌جا

ما اميدواريم كه جوانان ما در اين اوقات همان طورى كه از اول بودند و با شادى به طرف جنگ مى‌رفتند و به طرف رساندن اسلام به پيروزى و خارج كردن اسلام از شرّ ابرقدرتهاى خارجى و سليقه‌هاى كج داخلى‌اى كه در داخل كشورهاى اسلامى هست، اينها براى شرّ اينها و از بين بردن اينها پيروز بشوند و برسند به جايى كه حكومت اسلامى توسعه پيدا كند در همه جا و عدل اسلامى در همه جا توسعه پيدا بكند.