عزم راسخ برای تحقق اسلام در جهان اسلام

پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (برائت از مشرکان)
۶ مرداد ۱۳۶۶/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷
صدور انقلاب,
عزم راسخ برای تحقق اسلام در جهان اسلام

به لطف خدا در حاكميت جمهورى اسلامىِ ما اختلافى بر سر مواضع اصولى، سياسى و اعتقادى وجود ندارد و همه مصممند تا توحيد ناب را در بين الملل اسلامى پياده نموده و سر خصم را به سنگ بكوبانند، تا در آينده‏اى نه چندان دور به پيروزى اسلام در جهان برسند.