انقلاب ایران، موجب اندیشه رهایی از چنگال شرق و غرب

مصاحبه با رادیو- تلویزیون «لوکزامبورگ» درباره ایران پس از شاه‌
۲۰ دی ۱۳۵۷/ ۱۱ صفر ۱۳۹۹
صدور انقلاب,
انقلاب ایران، موجب اندیشه رهایی از چنگال شرق و غرب

سوال: [آيا فكر مى‌كنيد نبرد و نهضتى را كه ايجاد كرده‌ايد موجب بروز جهادى در ايران و در جاهاى ديگر مثل تركيه و ساير كشورها بشود؟]
جواب: آن مربوط به ما نيست. ملت ما در سراسر كشورهاى اسلامى اثر مى‌گذارد و ملتها را به فكر رهايى از چنگال شرق و غرب مى‌اندازد.