پاسداری داوطلبانه

سخنرانی در جمع بانوان مکتب الزهراء، و پرسنل سپاه (اجرای احکام اسلام)
۲۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۳ رجب ۱۳۹۹
جوانان,
پاسداری داوطلبانه

عمرتان را، وقتتان را، جوانی‌تان را صرف دارید می‌کنید در راه اسلام- و این اسلام است [که‌] شما را در نیمه‌های شب، که جوان باید بخوابد، شما را بیدار نگه می‌دارد. و این ایمان است که جوانی از مورد مطمئن بیاید در مورد خطرناک. از رختخواب منزلش، که هم مطمئن است و هم محل خواب است، بیاید در کوچه‌ها، در خیابانها، پاسداری کند؛ در صورتی که هم خواب از چشمش رفته است، و هم احتمال خطر است. این یک خدمت ارزشداری است، و شما الزامی به این معنا ندارید؛ خودتان آمدید.