ناتوان نمودن دشمن

پیام به ملت ایران در سالگرد فاجعه خونین 17 شهریور (شهادت طلبی مردم)
۱۶ شهریور ۱۳۵۹/ ۲۷ شوال ۱۴۰۰
جوانان,
ناتوان نمودن دشمن

ملت عزیز ما آن روز که جز مشت خالی و خون پاک هیچ نداشت، بر قدرتهای عظیم شیطانی با فریاد «الله اکبر» غلبه کرد؛ و امروز بحمد الله تعالی جوانان رزمنده از خواهران و برادران دارد که با تعلیمات نظامی در سرتاسر کشور قدرت تفکر را از دشمنان ایران و اسلام سلب و با اعتماد به قدرت الهی و فداکاری در راه اسلام بر همه مشکلات و همه قدرتهای شیطانی غلبه خواهد کرد.