امید است حجاب از چهره اسلام برداشته شود

سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته‌ها (لزوم خودسازی و اصلاح نفس)
۹ بامداد ۱۰ اسفند ۱۳۶۰/ ۵ جمادی الاول ۱۴۰۲
صدور انقلاب,
امید است حجاب از چهره اسلام برداشته شود

اسلام در قرنهاى زياد مظلوم بود؛ براى اينكه آن چيزى كه اسلام مى‌خواست در پرده بود و آن چيزى كه برنامه اسلام بود هيچ وقت پياده نشد و گفته نشد و ملتها را بى‌خبر گذاشتند از اسلام و جنايتكاران تاريخ كوشش كردند كه اسلام را در حجاب نگه دارند و نگذارند اين مكتب آزاديبخش را، اين مكتب استقلال‌بخش را، اين مكتبى كه با ستمكاران در ستيز و با مستمندان برادر است، نگذاشتند كه معرفى بشود. و من اميدوارم كه در اين زمان كه ما هستيم توفيق پيدا بكنيم، همه عزيزان ما توفيق پيدا بكنند و همه مبلغان اسلامى توفيق پيدا بكنند كه اين پرده‌هايى كه قدرتمندان به روى اسلام كشيده‌اند و حقايق اسلام را در ستره نگه داشتند، با دست علماى اسلام، مبلغان اسلام و همه‌ جوانهايى كه مشغول خدمت هستند عرضه بشود. قدرت اسلام يك امرى بود كه انكار داشتند قدرتها، حكومتها. حكومتهايى كه روى كار مى‌آمدند، چه آنهايى كه مخالف با اسلام بودند، چه آنهايى كه مخالف نبودند، اسلام را در يك حجابى نگه داشتند يا عامداً يا از روى جهل.قدرت اسلام بر عالم و در بين طوايف مختلف عالم در حجاب بود و يك نمونه‌اى از او در زمان ما و در ايران وطن ما، يك زمينه مختصرى، يك نمونه مختصرى از او پيدا شد. اين نمونه اين بود كه ثابت كرد اسلام به اينكه جوانان ما مهيا هستند از براى جانفشانى در راه اسلام و همان طورى كه اسلام مى‌خواهد كه در مقابل كفر و زندقه و در مقابل ستم و ستمكاران ايستادگى بكنند، مردانه ايستادند و ايثار كردند و جانفشانى كردند و اين مطلب را به ثبت رساندند.