تشویق جوانان حزب اللهی

پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (جنگ- دانشگاه- رسانه‌های گروهی)
۲۲ بهمن ۱۳۶۳/ ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵
جوانان,
تشویق جوانان حزب اللهی

به تمام متصدیان امور و دست‌اندرکاران کشور هشدار می‌دهم که قدر این جوانان حزب اللهی را بدانید، و از آنان قدردانی کنید و آنان را تشویق نمایید و در آغوش‌ محبت خود حفظ کنید. اینان بودند که ایران را نجات دادند؛ و از این پس همینها هستند که انقلاب را پاسداری می‌کنند، و همینها هستند که با صرف هزینه‌ای کم در ظرف مدت کوتاهی با روشن‌بینی خاص خویش کارهای تعجب‌آوری نمودند که گمان نمی‌شد در ایران بتوان انجام داد. این مغزهای متعهد باید تشویق شوند تا شکوفا گردند.