ملت نمونه ایران، الگوی جهانیان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (معارف و برکات بعثت رسول اکرم «ص»)
صبح ۸ فروردین ۱۳۶۶/ ۲۷ رجب ۱۴۰۷
صدور انقلاب,
ملت نمونه ایران، الگوی جهانیان

من بايد از شما آقايانى كه حاضر هستيد و كسانى كه غير حاضر هستند، از تمام اقشار ملت تشكر كنم كه يك ملت نمونه هستند. و اميد است كه اين ملت نمونه اسباب اين بشود كه انقلاباتى در ايران، در دنيا پيدا بشود زيادتر از آنى كه الآن هست.