آشتی بین ملتها و دولتها

سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی (ترسیمی از چهره نظام اسلامی ایران)
۲۱ مرداد ۱۳۵۹/ ۱ شوال ۱۴۰۰ «۱»
صدور انقلاب,
آشتی بین ملتها و دولتها

در كجاى دنيا سراغ داريد كه ملت آن چنان در خدمت اسلام باشد، آن چنان در خدمت دولت اسلامى باشد كه هر وقت غائله‌اى پيش بيايد خود ملت پيشقدم باشد و پشتيبانى كند؟ما كه مى‌گوييم انقلابمان را مى‌خواهيم صادر كنيم به همه كشورهاى اسلامى، بلكه به‌ همه كشورهايى كه مستكبرين بر ضد مستضعفين هستند، مى‌خواهيم يك همچو وضعيتى پيش بياوريم كه دولت يك دولت زورگوى جبّار آدمكش- امثال ذلك- نباشد و ملت يك ملتى نباشد كه دشمن با دولت است. ما مى‌خواهيم بين ملتها و دولتها آشتى بدهيم. دولتها اگر توجه بكنند و يا مطالعه كنند وضع ايران را و ببينند ملت ايران با دولت چه وضعى دارد، گمان ندارم كه آنها تحت تأثير واقع نشوند.